Komentované procházky_neděle 27.6.2021

Ve spolupráce se spolkem Skrytá Plzeň, z.s. nabídneme letos dvě trasy komentovaných procházek napříč městem.

Procházky jsou zpoplatněny vstupným 70,-.

Odkaz na předprodej vstupenek najdete u každé z procházek.

 

10:00
Plzeň v roce 1348: Procházka předhusitskou Plzní

Projděte se s námi středověkou Plzní, po místech každodenních příběhů tehdejších obyvatel. Dozvíte se, jak to vypadalo a jak se žilo ve 14. století v našem královském městě. Od Západočeského muzea se vydáme k proluce, kde si budeme povídat o městě i předměstí, v Karlově a Dominikánské ulici si přiblížíme středověké měšťanstvo, kláštery a církev, na náměstí si povíme o správě města, funkci rychtáře i dobových sociálních vazbách. Kde stojí jediná zachovaná gotická brána? A co se vlastně v Plzni stalo v roce 1348?

Průvodce: Filip Kasl
Sraz: před budovou Západočeského muzea v Kopeckého sadech 2

Vstupenky je možné zakoupit přes portál Plzeňská vstupenka ZDE.

 

14.00
Plzeňský architektonický manuál (PAM): Doubravka

Především po roce 1924, kdy se Doubravka připojila k tzv. Velké Plzni, vznikla na dynamicky se rozvíjejícím území někdejší vsi řada mimořádných staveb. V trase nové procházky, jejíž osou bude Masarykova ulice, bude figurovat například Legionářský dům, jehož tvarosloví s obloučkovým plastickým dekorem odkazuje k národnímu stylu, funkcionalistická budova Pikovy školy či stylově příbuzné vily stavitele Tomáška a doktora Folprechta. Procházka rovněž připomene již neexistující legendární dům družstva Svornost a představí i obytné stavby několika dalších družstev.

průvodce: Petr Klíma
sraz: Masarykova 150, Plzeň

Vstupenky je možné zakoupit přes portál Plzeňská vstupenka ZDE.